Đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành BCVT&CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19 và 20/6/2007 tại thành phố Đà Nẵng,Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho 33 học viên là cán bộ Sở Bưu chính Viễn thông (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum) , Trung tâm kiểm soát Tần số khu vực III và Bưu điện thành phố Đà Nẵng.


Ngày 19 và 20/6/2007 tại thành phố Đà Nẵng,Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho 33 học viên là cán bộ Sở Bưu chính Viễn thông (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum) , Trung tâm kiểm soát Tần số khu vực III và Bưu điện thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra nhằm cập nhật cho các học viên những văn bản qui phạm pháp luật mới nhất về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, cũng như giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải quyết thực tế của các Sở BCVT, đồng thời trao đổi học tập kinh nghiệm. Qua đó có các đề xuất kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước đối với các văn bản qui phạm pháp luật về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

Tại khóa học, Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông đã tập trung truyền đạt, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm với các học viên 06 chuyên đề cấp thiết liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành BCVT & CNTT, thanh tra chất lượng, thanh tra tần số vô tuyến điện, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và một số vấn đề cần thiết khác.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)