Trà Vinh triển khai công tác phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn trộm cắp cáp viễn thông trên biển

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/06/2007 Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Trà Vinh chủ trì tổ chức Hội Nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ ngành Trung Ương về công tác phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa, trộm cắp cáp viễn thông trên biển. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Thủy Sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công An tỉnh, Sở Văn Hóa thông tin, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị, các phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thị Xã Trà Vinh, lãnh đạo UBND các xã ven biển, lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh và các cơ quan Báo Trà Vinh, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh.


Ngày 12/06/2007 Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Trà Vinh chủ trì tổ chức Hội Nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ ngành Trung Ương về công tác phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa, trộm cắp cáp viễn thông trên biển. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Thủy Sản, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công An tỉnh, Sở Văn Hóa thông tin, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị, các phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thị Xã Trà Vinh, lãnh đạo UBND các xã ven biển, lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh và các cơ quan Báo Trà Vinh, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh.

Nội dung Hội nghị thông qua một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, của Bộ ngành về công tác ngăn chặn, phòng ngừa trộm cắp cáp viễn thông trên biển như: Công điện Hỏa tốc của Thủ tướng Chính Phủ số 659/CĐ-TTg ngày 31/05/2007, văn bản số 994/BBCVT ngày 16/05/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn khai thác cáp thông tin trên biển và công văn số 1194/BBCVT-VT ngày 05/06/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tổ chức triển khai công điện số 659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và công văn số 1396/UBND-NN ngày 05/06/2007 của UBND tỉnh về việc phối hợp bảo vệ các tuyến cáp trên biển.

Trong hội nghị này Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh cũng đã chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản công tác phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn khai thác cáp thông tin trên biển giữa các ngành liên tịch như: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Thủy Sản, Công An tỉnh Trà Vinh, Sở Văn Hóa - Thông tin, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Trà Vinh, Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương các huyện, thị xã và thông qua hội nghị để lấy ý kiến đóng góp và triển khai thực hiện, Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh cũng đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương ven biển (huyện, xã) tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc xâm hại cáp thông tin trên biển, giáo dục, vận động các chủ tàu, ngư dân nêu cao tinh thần, an ninh kinh tế và uy tín của Việt Nam đối với các nước trong khu vực, Sở đã in 1.500 tờ bướm và chuyển giao cho các địa phương huyện, thị xã để phát cho người dân tuyên truyền những điều người dân cần biết về mạng cáp viễn thông trên biển.

Việc triển khai tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ đường cáp quang biển cho ngư dân hiểu được tầm quan trọng, mức độ nguy hiểm, vi phạm pháp luật nghiệm trọng về hành vi phá hoại công trình thông tin quốc gia, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân phát hiện, tố giác và báo cáo kịp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động góp phần bảo vệ an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nguyễn Văn Tư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)