Lâm Đồng đạt mật độ điện thoại 43 máy/100 dân

(Mic.gov.vn) - 

Những tháng đầu năm 2007, Lâm Đồng vẫn duy trì được tốc độ phát triển máy điện thoại rất cao, gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2006.


Những tháng đầu năm 2007, Lâm Đồng vẫn duy trì được tốc độ phát triển máy điện thoại rất cao, gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2006.

Theo báo cáo của Sở Bưu chính Viễn thông, từ đầu năm đến giữa tháng 6/2007 các doanh nghiệp trong tỉnh đã phát triển mới được 94.511 thuê bao điện thoại, trong đó có 13.869 thuê bao cố định và 80.642 thuê bao di động; đồng thời lắp đặt được 9.457 thuê bao Internet (chủ yếu là thuê bao băng rộng). Như vậy, đến giữa năm 2007, tỉnh Lâm Đồng đã đạt mật độ điện thoại 43,3 máy /100 dân, bằng chỉ tiêu mà Sở Bưu chính Viễn thông đặt ra cho cả năm 2007, góp phần cùng toàn ngành sớm đạt chỉ tiêu 42 máy/100 dân mà Chính phủ đã phê duyệt cho năm 2010.

Nguyễn Đình Tạo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)