Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Nam tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp và các đại lý kinh doanh Internet trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh, Phòng Quản lý đô thị thị xã Phủ Lý, Phòng Quản lý hạ tầng kinh tế các huyện tiến hành đợt thanh tra Internet diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mục đích của đợt thanh tra là kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong triển khai, cung cấp dịch vụ Internet của các doanh nghiệp, các đại lý Internet, từ đó kịp thời chấn chỉnh những vi phạm nhằm đưa hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.


Vừa qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh, Phòng Quản lý đô thị thị xã Phủ Lý, Phòng Quản lý hạ tầng kinh tế các huyện tiến hành đợt thanh tra Internet diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mục đích của đợt thanh tra là kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong triển khai, cung cấp dịch vụ Internet của các doanh nghiệp, các đại lý Internet, từ đó kịp thời chấn chỉnh những vi phạm nhằm đưa hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Đoàn đã kiểm tra 58/205 đại lý Internet và 05 đường truyền thuê bao ADSL của Chi nhánh viễn thông Viettel tại các gia đình, lập 20 Biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt. Số tiền thu phạt là 10.700.000 đồng.

Qua đợt kiểm tra này có thể nhận thấy, công tác quản lý Nhà nước đối với dịch vụ Internet bước đầu đã đi vào nề nếp; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã chú trọng hơn trong việc quản lý và hướng dẫn các đại lý Internet; nhiều đại lý đã có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, thực hiện niêm yết công khai nội quy đại lý và không kinh doanh thẻ điện thoại Internet Phone, thẻ IP lậu.

Tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận một số chủ đại lý đã cố tình vi phạm pháp luật như: chưa có hợp đồng thuê bao, hợp đồng đại lý nhưng đã ngang nhiên lấy đường truyền ADSL của doanh nghiệp để kinh doanh trái phép dịch vụ Internet công cộng. Ngoài ra, nhiều đại lý tự ý gỡ bỏ, không sử dụng phần mềm quản lý đại lý INCM mặc dù đã được nhà cung cấp tiến hành cài đặt và hướng dẫn sử dụng; không lưu trữ thông tin khách hàng và nội dung truy cập; 05 đại lý vẫn để khách hàng truy cập vào các trang web xấu; để trẻ em dưới 14 tuổi truy cập Internet mà không có người lớn đi kèm. Đặc biệt, qua thực tế kiểm tra cho thấy trình độ về tin học, quản lý mạng của các chủ đại lý chưa đạt yêu cầu.

Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tổ chức các lớp tập huấn cho các đại lý; tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển một cách lành mạnh.

Sở BCVT Hà Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)