Sở BCVT Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/6/2007, Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Khuất Minh Phương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã đến dự và truyền đạt các nội dung chuyên đề. Tham dự hội nghị có trên 40 người là cán bộ công chức – viên chức (CBCC-VC) của Sở BCVT và một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực BCVT và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Lạt.


Ngày 11/6/2007, Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Khuất Minh Phương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã đến dự và truyền đạt các nội dung chuyên đề. Tham dự hội nghị có trên 40 người là cán bộ công chức – viên chức (CBCC-VC) của Sở BCVT và một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực BCVT và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

3 chuyên đề lớn hội nghị đã tập trung thảo luận là : Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Tác phẩm di chúc của Người. Trong đó, hội nghị đã chú trọng đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong xã hội hiện nay cùng với truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đó là yêu quê hương, đất nước, con người, thiên nhiên, cộng đồng; phải biết đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và sống phải sáng tạo, nghĩa tình, dũng cảm, kiên cường… Đặc biệt là sống phải suốt đời phấn đấu vì lý tưởng giải phóng đất nước, dân tộc và con người; phải có ý chí, nghị lực phi thường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phải yêu thương nhân dân và luôn luôn tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân; phải có tấm lòng vị tha, khoan dung, nhân ái và phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Sau đó, tất cả CBCNVC sẽ viết bài thu hoạch để tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho bản thân.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn nhằm góp phần nâng cao nhận thức đạo đức cách mạng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho một bộ phận CBCNV của các doanh nghiệp nói riêng và đội ngũ CBCC-VC của Sở BCVT nói chung.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)