Kiểm tra việc sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, từ ngày 07/5 đến 31/5/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị: Chi Cục Kiểm lâm, Cục Hải quan Thanh Hoá, Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, các đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, các doanh nghiệp Viễn thông, các doanh nghiệp có sử dụng thiết bị phát sóng và tần số VTĐ.


Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, từ ngày 07/5 đến 31/5/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị: Chi Cục Kiểm lâm, Cục Hải quan Thanh Hoá, Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, các đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, các doanh nghiệp Viễn thông, các doanh nghiệp có sử dụng thiết bị phát sóng và tần số VTĐ.

Sau khi kiểm tra, đo thông số kỹ thuật các thiết bị phát sóng; kiểm tra 558 giấy phép các loại cho thấy, phần lớn các cơ quan, đơn vị có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ chấp hành tốt các quy định của nhà nước như: Có giấy phép sử dụng tần số; sử dụng đúng tần số, công suất theo giấy phép; sử dụng đúng hô hiệu; nộp lệ phí đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, doanh nghiệp còn có những sai phạm như: Việc sử dụng sai tần số hệ thống thiết bị truyền dẫn vi ba của Công ty Viễn thông Điện lực; Trường Kỹ thuật giao thông sử dụng sai tần số được cấp phép do khi sửa chữa làm thay đổi tần số; Công ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hoá chậm làm thủ tục đăng ký cấp phép khi sử dụng máy phát sóng VTĐ tại thị xã Bỉm Sơn. Tại các đài Phát thanh - Truyền hình các huyện: Còn 16 máy phát hình theo chương trình mục tiêu của Chính Phủ chưa làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ với Cục Tần số vô tuyến điện, có 12 máy phát hình giấy phép sử dụng tần số đã hết hạn nhưng chưa làm thủ tục gia hạn…. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, chấn chỉnh các hành vi vi phạm của các đơn vị chưa chấp hành các quy định của nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ. Đối với các Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá sẽ làm văn bản hướng dẫn các Đài làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số cho các máy phát thanh, truyền hình chưa được cấp phép.

Qua đợt kiểm tra, đã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)