Sở BCVT Hà Tây phối hợp với Trung tâm kiểm soát Tần số VTĐ KVI kiểm tra vùng phủ sóng di động phục vụ phòng, chống, lụt, bão

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Phương án 1449PA/PCLBU-UBND ngày 25/4/2007 của Ban chỉ huy PCLBU-UBND tỉnh Hà Tây và Quyết định 380/QĐ-UBND về thành lập các tổ chức PCLB úng. Ngày 30/5/07, Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây (BCVT) phối hợp với Trung tâm kiểm soát Tần số VTĐ KVI - Bộ Bưu chính, Viễn thông và Ban PCLB Tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi kiểm tra vùng phủ sóng di động của các mạng CDMA và GSM tại các huyện Ba vì, Phúc thọ, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai.


Thực hiện Phương án 1449PA/PCLBU-UBND ngày 25/4/2007 của Ban chỉ huy PCLBU-UBND tỉnh Hà Tây và Quyết định 380/QĐ-UBND về thành lập các tổ chức PCLB úng. Ngày 30/5/07, Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây (BCVT) phối hợp với Trung tâm kiểm soát Tần số VTĐ KVI - Bộ Bưu chính, Viễn thông mời Ban PCLB Tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi kiểm tra vùng phủ sóng di động của các mạng CDMA và GSM tại các huyện Ba vì, Phúc thọ, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai.

Quá trình kiểm tra song tại các huyện cho thấy: khu vực Sài Sơn - Quốc Oai VMS Mobi (-80dBm),Vinaphone (-78dBm), Viettel (-80dBm), EVN (-93dBm) với kinh độ 21N02’129’, vĩ độ 105E64’55’; khu vực Cầu Phúc Lâm - Mỹ Đức VMS Mobi (-99dBm), Vinaphone (-90dBm, Viettel (-72dBm) với kinh độ 20N45’12’’, vĩ độ 105E42’20’’; khu vực doanh trại Quân đội - Ba Vì VMSMobi (-94dBm), Vinaphone (-90dBm), Viettel (-90dBm); với kinh độ 21N10’55’’, 105E41’55’’… cho thấy mức thu nếu là -80dBm đến -90dBm sóng chưa tốt lắm; mức thu -95dBm đến -104 dBm liên lạc bị rơi tín hiệu; mức thu dưới -104 dBm không liên lạc được. Sau khi căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở BCVT Hà Tây sẽ kiến nghị Bộ BCVT, Thường trực BCH PCLB tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai xây dựng mạng lưới , xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh (ưu tiên các địa phương theo Nghị định số 62/ 1999/NĐ-CP của Chính phủ việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chậm lũ, phân lũ, Bắc Bộ), đề nghị UBND tỉnh các huyện tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp xây dựng và phát triển mạng lưới, xây dựng trạm BTS để mở rộng vùng chưa được phủ sóng , nâng cấp khu vực đã phủ sóng nhưng chất lượng sóng kém, uư tiên các địa phương trong vùng phân lũ, chậm lũ và các khu vực khó khăn đáp ứng thông tin liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp về an ninh - quốc phòng, phòng chống lụt, bão.

TTTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)