Sở Bưu chính Viễn thông Thanh Hóa tuyên truyền phổ biến quy định cấp phép và quản lý tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tuyên truyền Chỉ thị số số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, hướng dẫn các quy định về cấp phép, quản lý tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên các phương tiện nghề cá tại thị xã Sầm Sơn.


Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tuyên truyền Chỉ thị số số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, hướng dẫn các quy định về cấp phép, quản lý tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên các phương tiện nghề cá tại thị xã Sầm Sơn.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, sau khi có Chỉ thị 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc Tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển (Chỉ thị 05), ngày 09/5/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá, Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức hội nghị với lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn và các đơn vị chức năng thuộc UBND thị xã, thống nhất kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Chỉ thị 05, các văn bản quy định của nhà nước về quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên các phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân trên địa bàn thị xã. Đây là địa bàn trọng điểm tập trung nhiều phương tiện nghề cá nhất tỉnh Thanh Hoá, có tổng số 214 tàu đánh bắt xa bờ (toàn tỉnh có 435 tàu đánh bắt xa bờ). Sở Bưu chính,Viễn thông Thanh Hoá đã soạn thảo các nội dung tuyên truyền, tờ rơi phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các phường, xã tuyên truyền đến đông đảo bà con ngư dân. Đợt tuyên truyền sâu, rộng này với mục tiêu để bà con ngư dân hiểu được các quy định của pháp luật khi trang bị, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, góp phần đảm bảo an ninh thông tin, an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân khi tham gia khai thác hải sản trên biển. Sau thời gian tổ chức tuyên truyền, từ ngày 07/6 đến ngày 14/6/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho các chủ phương tiện nghề cá trên địa bàn thị xã Sầm Sơn và rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai đến các huyện ven biển trên toàn tỉnh Thanh Hoá.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)