Hội nghị doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

(Mic.gov.vn) - 

Đoàn kết, hợp tác vì sự phát triển chung của ngành bưu chính, viễn thông tỉnh Phú ThọĐể nâng cao vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông (BCVT) trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt và tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp trong ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng… Ngày 23/5/2007, Sở BCVT Phú Thọ đã tổ chức hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp BCVT đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nội dung chính của Hội nghị: đánh giá kết quả hoạt động Quý I/2007 của ngành BCVT tỉnh Phú Thọ; triển khai kế hoạch và các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2007; phổ biến các quy định về quản lý, xây dựng công trình ngoại vi viễn thông; ...


Đoàn kết, hợp tác vì sự phát triển chung của ngành bưu chính, viễn thông tỉnh Phú ThọĐể nâng cao vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông (BCVT) trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt và tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp trong ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng… Ngày 23/5/2007, Sở BCVT Phú Thọ đã tổ chức hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp BCVT đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nội dung chính của Hội nghị: đánh giá kết quả hoạt động Quý I/2007 của ngành BCVT tỉnh Phú Thọ; triển khai kế hoạch và các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2007; phổ biến các quy định về quản lý, xây dựng công trình ngoại vi viễn thông; lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp vào bản dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật BCVT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCVT trên địa bàn tỉnh: Bưu điện tỉnh, Chi nhánh viễn thông quân đội Phú Thọ, Trung tâm viễn thông điện lực Phú Thọ, MobiFone, SPT, Văn phòng đại diện vùng 2 của Tổng Công ty viễn thông quân đội...

Đánh giá kết quả phát triển ngành BCVT tỉnh Phú Thọ Quý I năm 2007, Giám đốc Sở BCVT tỉnh Phú Thọ đánh giá: các doanh nghiệp BCVT hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong ba tháng đầu năm đã đảm bảo mạng lưới BCVT hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền và nhu cầu của nhân dân; cùng với sự phát triển sôi động của thị trường chung cả nước, BCVT Phú Thọ cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trong Quý I năm 2007, các doanh nghiệp tiếp tục tập trung đầu tư mạnh để xây dựng, phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng BCVT rộng khắp, tăng cường chất lượng dịch vụ và cung cấp dịch vụ đến các khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng của một số doanh nghiệp trong Quý I/2007 đã đạt trên 50% kế hoạch năm; hành lang pháp lý và hiệu quả công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thúc đẩy phát triển ngành BCVT tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị này, lãnh đạo các doanh nghiệp nhất trí cao về sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa việc phối hợp và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chủ động tham mưu, đề xuất ý kiến với doanh nghiệp BCVT trong việc phối hợp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia, phối hợp trong công tác phòng chống lụt bão, thiên tai và đảm bảo thông tin liên lạc. Hội nghị đã tham gia ý kiến và đồng tình cao với việc đề nghị Sở BCVT sớm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật BCVT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm tạo môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng của ngành bưu chính, viễn thông, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng nhau ký vào bản Thoả thuận hợp tác và giao ước thi đua với các nội dung: Thường xuyên gặp mặt để trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển hạ tầng mạng lưới; tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.

 

Nguyễn Mạnh Hùng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)