Tin hoạt động của Sở BCVT Bình Thuận

(Mic.gov.vn) - 

* Xây dựng Đề án Chính phủ điện tử

Ngày 16/5/2007, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng Đề án Chính phủ điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010 từ Văn phòng UBND tỉnh cho Sở Bưu chính, Viễn thông. Thời gian để Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai xây dựng Đề án Chính phủ điện tử của tỉnh trong quý III/2007.


* Xây dựng Đề án Chính phủ điện tử

Ngày 16/5/2007, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc chuyển giao nhiệm vụ xây dựng Đề án Chính phủ điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010 từ Văn phòng UBND tỉnh cho Sở Bưu chính, Viễn thông. Thời gian để Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai xây dựng Đề án Chính phủ điện tử của tỉnh trong quý III/2007.

* Phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông

Vừa qua, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Thuận đến năm 2010 và giao cho Sở Bưu chính, Viễn thông làm chủ đầu tư. Huy động vốn đầu tư là một trong các giải pháp chính để tổ chức thực hiện Dự án, trong đó gồm có vốn đầu tư từ Trung ương, vốn đầu tư từ Doanh nghiệp trong nước, dân cư trong tỉnh và vốn đầu tư nước ngoài (nguồn vốn ODA và FDI)

Với 11 Danh mục Dự án đầu tư đến năm 2010, ước tính tổng vốn đầu tư hơn 413 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh chịu trách nhiệm đầu tư cho xây dựng Đề án “Trung tâm thông tin cơ sở” và xây dựng thư viện tại các Điểm Bưu điện văn hoá xã trên toàn tỉnh.

* Thanh kiểm tra các trạm BTS

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường thành lập Đoàn thanh tra đã thanh kiểm tra 136 trạm gốc điện thoại di động mặt đất (BTS) của các Doanh nghiệp Viễn thông kinh doanh dịch vụ điện thoại đi động trên địa bàn tỉnh. Nội dung của đợt thanh kiểm tra là các thủ tục về đất đai xây dựng, giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị của các công trình viễn thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả của đợt thanh kiểm tra đang được Đoàn thanh tra liên ngành tổng hợp báo cáo.

Thúy Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)