Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác dịch vụ Internet trước bầu cử Quốc hội khóa XII, Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, Công an tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng từ ngày 15/5/2007 đến 17/5/2007 tại 7 đại lý Internet công cộng gồm 7 máy chủ và 91 máy trạm, trong đó có 3 đại lý Internet công cộng của Bưu điện tỉnh.


Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác dịch vụ Internet trước bầu cử Quốc hội khóa XII, Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, Công an tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng từ ngày 15/5/2007 đến 17/5/2007 tại 7 đại lý Internet công cộng gồm 7 máy chủ và 91 máy trạm, trong đó có 3 đại lý Internet công cộng của Bưu điện tỉnh.

Qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm của tổ chức, cá nhân: Dịch vụ chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đến 3/7 chưa có hợp đồng đại lý Internet công cộng. Ngoài ra còn một số vi phạm về điều kiện kinh doanh đại lý Internet công cộng. Có đại lý cách cổng ra vào của trường học dưới 200m vẫn cung cấp chơi trò chơi trực tuyến cho người chơi. Ngoài ra còn có 3/7 đại lý để khách truy cập vào các trang thông tin có nội dung không lành mạnh.

Các đại lý đều nhất trí với ý kiến của Đoàn thanh tra, tiếp thu và khắc phục ngay các sai sót mà Đoàn thanh tra đã nêu. Sở BCVT đã lập biên bản nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện những sai phạm của các đại lý để hoạt động kinh doanh đại lý Internet công cộng phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Đoàn Thanh tra đã kiến nghị phạt cảnh cáo Trung tâm Giao dịch Bưu điện Phan Rang-Tháp Chàm, Trung tâm Giao dịch Bưu điện Ninh Hải thuộc Bưu điện tỉnh và Trung tâm dịch vụ vi tính APOLO trong việc cung cấp dịch vụ Internet công cộng. Riêng đối với dịch vụ Internet của Ông Nguyễn Minh Lân phạt cảnh cáo và niêm phong tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ Internet công cộng đồng thời khắc phục và bổ sung hồ sơ đầy đủ để tiếp tục hoạt động kinh doanh Internet công cộng.

Trong thời gian tới Sở BCVT sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ngành hữu quan thanh tra định kỳ tất cả các đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quốc Trạng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)