Tin hoạt động Sở BCVT : Lâm Đồng và TP. HCM

(Mic.gov.vn) - 
+ Sở BCVT Lâm Đồng: ký kết phối hợp đào tạo tin học cho cán bộ công chức Tỉnh
+ Sở BCVT TP. HCM tổ chức trao đổi nghiệp vụ giữa các Sở

Sở BCVT Lâm Đồng: ký kết phối hợp đào tạo tin học cho cán bộ công chức Tỉnh
 
Nhằm nâng cao kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của CBCC-VC các cơ quan, đơn vị có công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh và góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2005-2010; ngày 25/5/2007 Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) và CĐVC tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đào tạo tin học năm 2007. Theo đó, CĐVC tỉnh sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đề xuất và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo và giao cho Ban chấp hành CĐCS vận động CBCC-VC đoàn viên công đoàn đăng ký học tập. Đồng thời, Sở BCVT sẽ có trách nhiệm bố trí giảng viên và các điều kiện khác phục vụ cho việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng. Theo nội dung chương trình phối hợp, định kỳ 6 tháng hoặc sau một đợt mở lớp, lãnh đạo 2 cơ quan sẽ tiến hành họp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp này và rút kinh nghiệm, bàn biện pháp để mở các lớp tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.
Như vậy, trong năm nay sẽ có 300 CBCC-VC trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh/.

Sở BCVT TP. HCM tổ chức trao đổi nghiệp vụ giữa các Sở

Nhằm khắc phục khó khăn trong thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực BCVT và CNTT đồng thời đưa ứng dụng CNTT vào cơ quan nhà nước, sở BCVT đã phối hợp tổ chức lớp trao đổi nghiệp vụ giữa các Sở.

Nội dung chính là của khóa đào tạo là Sở BCVT TP.HCM giới thiệu cách làm, các kinh nghiệm thực tế của mình tronglập kế hoạch, thẩm định dự án, quản lý CNTT và thẩm định thiết kế cơ sở. Đây là những kinh nghiệm được rút ra từ việc quản lý và thẩm định hàng trăm dự án CNTT trong 2 năm vừa qua của Sở BCVT TPHCM. Lớp học được tổ chức trong 3 ngày với báo cáo viên là chính những người trong cuộc.

Dự kiến, ngày 13/6/2007 Sở BCVT TP sẽ khai mạc lớp về quản lý BCVT và công tác thanh tra.

Sở BCVT Lâm Đồng và TP. HCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)