Sở BCVT Hà Tây thực hiện việc đảm bảo thông tin trong suốt cuộc bầu cử

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị số 10CT/UBND-NC ngày 11/2/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII được đảm bảo thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả tốt, tạo nên không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội thực sự là ngày hội của toàn dân. Sở BCVT Hà Tây đã xây dựng kế hoạch các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính, viễn thông; các phòng Hạ tầng kinh tế huyện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn mạng lưới an ninh thông tin; triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong qua trình thực hiện cuộc bầu cử phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp từ ngày 10/5/2007-20/5/2007.


Thực hiện Chỉ thị số 10CT/UBND-NC ngày 11/2/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII được đảm bảo thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả tốt, tạo nên không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội thực sự là ngày hội của toàn dân. Sở BCVT Hà Tây đã xây dựng kế hoạch các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính, viễn thông; các phòng Hạ tầng kinh tế huyện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn mạng lưới an ninh thông tin; triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong qua trình thực hiện cuộc bầu cử phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp từ ngày 10/5/2007-20/5/2007.

Trên tinh thần khẩn trương phục vụ bầu cử, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; các phòng Hạ tầng kinh tế huyện tổ chức triển khai lắp đặt máy điện thoại, phục vụ chuyển phát tại các điểm bầu cử theo yêu cầu của ban bầu cử địa phương; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị thông tin đồng thời chuẩn bị đầy đủ linh kiện, vật tư, nguồn điện, thiết bị dự phòng, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố sảy ra.

Để ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông, gửi và phát tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện… không phù hợp các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính, viễn thông; các phòng kinh tế huyện phối hợp chặt chẽ với Sở, Ban, Ngành, cơ quan công an, chính quyền địa phương, đoàn thể nhằm làm tốt việc kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp tổ chức và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực ca, chấp hành đúng thời gian mở, đóng cửa giao dịch và việc niêm yết thông báo và dịch vụ và giá cước, bố trí trực lãnh đạo, trực điều hành ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông và Internet liên tục 24giờ/ngày. Trong quá trình thực hiện luôn luôn phải đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn, an ninh thông tin.

Phục vụ an toàn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII diễn ra vào ngày 20/05/2007 trên địa bàn tỉnh, Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh do Sở BCVT Hà Tây chủ trì tính đến ngày 17/5/2007 cũng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Đông là 22 đại lý; địa bàn Sơn Tây là 11 đại lý Internet, trong đó có 8 chủ đại lý Internet vi phạm hành chính, quyết định xử phạt 7 chủ đại lý Internet và cảnh báo 1 chủ đại lý Internet…

Sở BCVT Hà Tây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)