Sở BCVT Quảng Nam tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII được tổ chức vào ngày 20/5/2007 là một sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nổ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO.


Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII được tổ chức vào ngày 20/5/2007 là một sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nổ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Thực hiện Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 15/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại tỉnh Quảng Nam, Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn công tác vận chuyển thư và kiểm tra đường truyền viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau quá trình tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, trong các ngày từ 08/05/2007 đến 15/05/2007 Sở Bưu chính - Viễn thông đã đi kiểm tra trực tiếp việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ bầu cử của các doanh nghiệp tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần khẩn trương phục vụ bầu cử, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tất cả đơn vị trực thuộc tăng cường công tác vận chuyển thư tín, đặc biệt các loại thư khẩn, hỏa tốc liên quan đến cuộc bầu cử; tổ chức phân công CB, CNV trực ứng cứu và khắc phục các sự cố đường dây liên lạc trước, trong và sau các ngày tổ chức bầu cử. Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách bầu cử tại các Bưu điện văn hóa xã để nhân dân thuận lợi trong việc tìm hiểu và theo dõi các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử.

Qua kiểm tra, Sở Bưu chính - Viễn thông Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các Bưu điện huyện tăng cường việc kiểm tra các loại thư tín, bưu kiện, bưu phẩm có dấu hiệu nghi ngờ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra chất lượng đường truyền, đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối cho các số máy điện thoại phục vụ bầu cử và tăng cường số máy điện thoại liên lạc ở các tổ bầu cử. Bên cạnh đó, cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường việc phối hợp chia sẽ dung lượng đường truyền, hạn chế thấp nhất việc xảy ra tình trạng nghẽn mạng và phối hợp xử lý khi có sự cố về dung lượng xảy ra.

Sở BCVT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)