Sở Bưu chính, Viễn thông Trà Vinh tổ chức họp bàn kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT của Bộ BCVT

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, đảm bảo an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại công văn số 1076/UBND-KTKT ngày 02/05/2007 về việc tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch tuyên truyền kiến thức Pháp luật về việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 14/05/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh đã chủ trì tổ chức cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp gồm các cơ quan, đơn vị liên quan như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thủy Sản, Công an tỉnh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV, Phòng hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã ở các khu vực ven biển.


Căn cứ thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, đảm bảo an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh tại công văn số 1076/UBND-KTKT ngày 02/05/2007 về việc tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch tuyên truyền kiến thức Pháp luật về việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 14/05/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thủy Sản, Công an tỉnh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV, Phòng hạ tầng kinh tế các huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã ở các khu vực ven biển.

Nội dung cuộc họp nhằm thống nhất các kế hoạch tuyên tuyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các ngư dân đánh bắt thủy, hải sản trên biển: như các văn bản pháp luật có liên quan đến việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện, các văn bản xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện, hướng dẫn việc xin cấp phép sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện và hướng dẩn người dân sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Các đại biểu dự họp cũng thống nhất ý kiến về kế hoạch phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện, hình thức tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật, in ấn tờ rơi, tờ bướm để phát cho bà con ngư dân, địa điểm tổ chức tại các xã ven biển và đồn biên phòng, thời gian vào trung tuần tháng 06/2007 sẽ tiến hành triển khai kế hoạch tuyên truyền kiến thức pháp luật về việc sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến bà con ngư dân thuộc các huyện ven biển như: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành và Thị xã Trà Vinh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống lụt bảo và tìm kiến cứu nạn của tỉnh trong năm 2007 đồng thời quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 05/2007/CT-BBCVT, ngày 16/04/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển và Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 14/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nguyễn Văn Tư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)