Lâm Đồng thỏa thuận hợp tác triển khai Kiosk tra cứu thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Sau quá trình khảo sát, thảo luận và thử nghiệm, ngày 24/4/2007 Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng đã tổ chức buổi ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với 2 Sở Kế hoạch & Đầu tư và Du lịch & Thương mại về việc triển khai ứng dụng công nghệ tra cứu thông tin KT-XH và du lịch thương mại bằng thiết bị tra cứu thông tin tự động (hay còn gọi là Kiosk tra cứu thông tin) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại 5 điểm trung tâm du lịch – thương mại của thành phố Đà Lạt.


Sau quá trình khảo sát, thảo luận và thử nghiệm, ngày 24/4/2007 Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng đã tổ chức buổi ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với 2 Sở Kế hoạch & Đầu tư và Du lịch & Thương mại về việc triển khai ứng dụng công nghệ tra cứu thông tin KT-XH và du lịch thương mại bằng thiết bị tra cứu thông tin tự động (hay còn gọi là Kiosk tra cứu thông tin) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại 5 điểm trung tâm du lịch – thương mại của thành phố Đà Lạt.
 
Theo đó, các Sở sẽ cùng thống nhất hợp tác, hỗ trợ nhau trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin để phát triển các ứng dụng tra cứu thông tin phục vụ nhân dân, du khách và các nhà đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Kiosk sẽ có kích thước 1,5m x 1,5m x 2,5m và được lắp đặt với các thiết bị hiện đại. Được biết trước đó, Sở BCVT Lâm Đồng đã thống nhất với đại diện Công ty IBM Việt Nam về việc cung cấp các thiết bị, công nghệ hiện đại và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Sau khi lắp đặt Kiosk thí điểm tại thành phố Đà Lạt, thời gian tới Sở bưu chính viễn thông Lâm Đồng sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Du lịch & Thương mại trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng dự án này tại các huyện, thị.

Đây là dự án thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân, du khách và các nhà đầu tư góp phần thúc đẩy nền KT-XH Lâm Đồng nói chung và ngành Du lịch & Thương mại tỉnh nhà nói riêng không ngừng phát triển.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)