Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Internet

(Mic.gov.vn) - 

Hướng dẫn thực hành trên máy về tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Internet Ngày 20/04/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) tỉnh Hà Tây phối hợp Sở Văn hoá - Thông tin; Công an Tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Internet. Dự hội nghị tập huấn lần có Đoàn kiểm tra liên ngành Huyện, Thị xã, Thành phố và các phòng Hạ tầng kinh tế Huyện,Thị xã, Thành phố.


Hướng dẫn thực hành trên máy về tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Internet Ngày 20/04/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) tỉnh Hà Tây phối hợp Sở Văn hoá - Thông tin; Công an Tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Internet. Dự hội nghị tập huấn lần có Đoàn kiểm tra liên ngành Huyện, Thị xã, Thành phố và các phòng Hạ tầng kinh tế Huyện,Thị xã, Thành phố.

Buổi sáng, Hội nghị chủ yếu là hướng dẫn các văn bản liên quan về tập huấn và quản lý đại lý Internet với nội dung nhằm triển khai quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet một cách toàn diện, đồng bộ và tính thống nhất cao theo quy định của Nghị định số 55/2001/NĐ – CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Inernet; Thông tư liên tịch số: 02/2005/TTLT-BCVT-VHRTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 về quản lý đại lý Inernet và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2006 về việc tăng cường công tác quản lý đại lý Inernet trên địa bàn.
Buổi chiều cùng ngày Sở Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ kiểm tra Internet hướng dẫn thực hành trên máy tính cho các cán bộ của các đơn vị phòng Hạ tầng, phòng Văn hoá, Công an Huyện. Hội nghị tập huấn kiểm tra Internet lần này còn chú trọng về việc đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet nhằm phục vụ an toàn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII diễn ra vào ngày 20/05/2007 trên địa bàn tỉnh.

Sau hội nghị tập huấn lần này các đơn vị có chức năng thuộc thẩm quyền quản lý của mình sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các đại lý Internet trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Hoàng Điệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)