Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Hà Tây

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/3/2007, tại tỉnh Hà Tây, Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Tây (Trung tâm CNTT) đã tổ chức buổi lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố Hà Đông, các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Tây .


Ngày 28/3/2007, tại tỉnh Hà Tây, Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Tây (Trung tâm CNTT) đã tổ chức buổi lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố Hà Đông, các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Tây .

Trung tâm CNTT trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 744/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây. Trung tâm CNTT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có con dấu tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động theo qui định của pháp luật. Trung tâm CNTT do Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là giúp Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT và Truyền thông; Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về tin học cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong Tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Hoà thay mặt Trung tâm CNTT hứa sẽ cùng cán bộ, công chức của Trung tâm làm tốt chức trách, nhiệm vụ mà Giám đốc Sở BCVT tỉnh giao cho.

Hoàng Điệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)