Hội nghị giao ban các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Mic.gov.vn) - 

Đồng chí Lê Thế Lữ - PGĐ Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá Phát biểu tại Hội nghị giao ban các doanh nghiệpNgày 21/3/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Giao ban với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn sở Bưu chính, Viễn thông và các đồng chí đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.


Đồng chí Lê Thế Lữ - PGĐ Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá Phát biểu tại Hội nghị giao ban các doanh nghiệpNgày 21/3/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Giao ban với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn sở Bưu chính, Viễn thông và các đồng chí đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị đã thông báo, triển khai các nội dung chính của Quyết định số 432/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hưướng đến năm 2020; triển khai một số nội dung công tác trọng tâm năm 2007 đặc biệt là công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự điều hành, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, công tác phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai, phục vụ Bầu cử Quốc hội khoá XII và phục vu Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn vào cuối tháng 4 năm 2007.

Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông về tình hình hoạt động bưu chính, viễn thông trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng mạng lưới, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn mạng lưới tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, những vấn đề liên quan đến việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng và hợp tác trong sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp cũng thống nhất định kỳ hàng năm Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá sẽ giao ban với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn 2 lần. Đây là dịp để các doanh nghiệp cùng trao đổi các thông tin, hợp tác, phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; là dịp để các doanh nghiệp kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các cơ chế chính sách tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển.

Trung Kiên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)