Sở BCVT Bình Thuận phối hợp kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn Tỉnh. Từ ngày 05/03 - 09/03/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VII (Trung tâm VII) tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ, kiểm tra và xử lý vi phạm một số cơ quan, đơn vị sử dụng tần số và thiết phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép của Cục tần số vô tuyến điện từ ngày 12/3 – 16/3/2007.


Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn Tỉnh. Từ ngày 05/03 - 09/03/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VII (Trung tâm VII) tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ, kiểm tra và xử lý vi phạm một số cơ quan, đơn vị sử dụng tần số và thiết phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép của Cục tần số vô tuyến điện từ ngày 12/3 – 16/3/2007.

Đoàn đã kiểm tra 10 cơ quan, đơn vị gồm: 01 đơn vị mạng công cộng (Viettel mobil), 02 đơn vị phát thanh, truyền hình (Thị xã LaGi, Tánh Linh) và 07 đơn vị mạng dùng riêng (Công ty TNHH Làng Tre, Công ty Làng du lịch Phan Thiết, Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Minh Thành, Công ty cổ phần Mai Linh Bình Thuận, Công ty TNHH khu nghỉ mát biển Mũi Né Hoàng Triều, Công ty TNHH Tiến Đạt, Trung tâm điều hành Du lịch). Trong đó có 8 đơn vị thực hiện tốt quy chế thông tin vô tuyến điện và 2 cơ quan đơn vị vi phạm quy chế thông tin vô tuyến điện là (Đài phát thanh truyền hình thị xã La gi và Công ty Làng du lịch Phan Thiết).

Thực hiện kiểm tra 64/154 thiết bị phát sóng có giấy phép và phát hiện kiểm tra 8/31 thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện vi phạm. Về kiểm soát, thu đo tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện có 9 đơn vị vi phạm về sai tần số đã được ấn định trong giấy phép đoàn đã lập biên bản xử lý.

Qua đợt kiểm tra Đoàn cũng đã nhắc nhở và xử phạt đối với một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ và chấp hành tốt các qui định về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng chưa có giấy phép, sử dụng sai tần số được ấn định trong giấy phép.

Thúy Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)