Hà Tây tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào: Dự thảo thoả thuận về công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp cước viễn thông quốc tế, gửi hàng lậu, hàng cấm qua mạng BC&CP giữa các đơn vị trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 14/3/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Hà Tây phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thương Mại và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet (gọi tắt là các doanh nghiệp) cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo để thống nhất trong việc phối hợp công tác phòng chống hiệu quả nhất trong tình hình trộm cắp cước viễn thông quốc tế, gửi hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Hà Tây, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Thương mại, một số doanh nghiệp BCVT trên địa bàn Tỉnh...


Sáng ngày 14/3/2007, Sở Bưu chính Viễn thông Hà Tây phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thương Mại và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet (gọi tắt là các doanh nghiệp) cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo để thống nhất trong việc phối hợp công tác phòng chống hiệu quả nhất trong tình hình trộm cắp cước viễn thông quốc tế, gửi hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Hà Tây, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Thương mại, một số doanh nghiệp BCVT trên địa bàn Tỉnh...

Các nội dung chính của bản dự thảo bao gồm:

+ Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu nghi vấn gửi hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế. Trong trường hợp cần đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị quản lý chuyên ngành như Cục tần số, Cục quản lý chất lượng BCVT&CNTT…

+ Sở BCVT còn có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp viễn thông, Internet các hình thức trộm cắp cước viễn thông quốc tế, nhằm giúp các doanh nghiệp nhận biết và chủ động ngăn chặn trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

+ Trách nhiệm của Công an tỉnh: Thực hiện công tác điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế, gửi hàng lậu, hàng cấm trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn hoặc trường hợp có thông báo của sở BCVT. Sau khi xác minh rõ đối tượng và tiến hành phá án, công an tỉnh có trách nhiệm thông báo cho sở BCVT và các đơn vị tham gia phối hợp biết kết quả điều tra, các thủ đoạn trộm cắp cước viễn thông, thủ đoạn vận chuyển hàng lậu qua đường bưu chính, chuyển phát, để các đơn vị cập nhật các thủ đoạn mới rút kinh nghiệm.

+ Sở Thương Mại chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời phối hợp với Sở BCVT, với doanh nghiệp Bưu chính kiểm soát , xử lý hàng lậu hàng câm gửi qua đường bưu chính chuyển phát... theo qui định của pháp luật ;

+ Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Công tác phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan;

+ Trong quá trình phối hợp, các bên phải có trách nhiệm tiếp nhận thông tin về trộm cắp cước viễn thông quốc tế, gửi hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát và thông báo cho các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý; Việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được xác nhận lại bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử nhưng phải có chữ ký điện tử xác nhận của thủ trưởng cơ quan cung cấp; Các đơn vị sẽ có những người theo dõi, cập nhật những thông tin cũng như làm đầu mối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu để việc thực hiện vừa đảm bảo bí mật, vừa kịp thời báo cáo người có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin, chỉ đạo công tác phối hợp; Trong các trường hợp cần thiết, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động báo cáo đơn vị cấp trên xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời xử lý hoặc phối hợp việc xử lý vụ việc. Việc phối hợp trên phải được chấp hành theo đúng các Thông tư liên tịch số 05/TTLT ngày 26/7/1997, số 01/2004/TTLT-BCVT-BTC, số 01/2006/TTLT/BCA-BBCVT của các Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thương mại.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị đã thống nhất hoàn thiện nội dung dự thảo, để đi đến ký kết chính cùng nhau thực hiện .

Hoàng Điệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)