Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình tích cực phối hợp với các Sở Giáo dục & đào tạo Thái Bình trong việc đảm bảo an ninh thông tin và quản lý sử dụng Internet công cộng

(Mic.gov.vn) - 

Trong những ngày trước và sau tết Nguyên đán Đinh Hợi, Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình đã có những động thái tích cực, phối hợp với Sở Ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình đảm bảo an ninh thông tin của mạng lưới Viễn thông. Trong thời gian qua, ở Thái Bình, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Bưu chính Viễn thông, công an tỉnh, công an các huyện, Bưu điện tỉnh..., nhiều vụ cắt phá đường cáp thông tin đã được khám phá.


Trong những ngày trước và sau tết Nguyên đán Đinh Hợi, Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình đã có những động thái tích cực, phối hợp với Sở Ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình đảm bảo an ninh thông tin của mạng lưới Viễn thông. Trong thời gian qua, ở Thái Bình, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Bưu chính Viễn thông, công an tỉnh, công an các huyện, Bưu điện tỉnh..., nhiều vụ cắt phá đường cáp thông tin đã được khám phá.

Các đối tượng cắt phá đường cáp thông tin lại là các em học sinh trung học cơ sở, tuổi dưới 14 chưa nhận thức được đường cáp thông tin là tài sản quốc gia... Để tăng cường nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và các em học sinh nói riêng về vai trò và trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin Sở Bưu chính Viễn thông đã đề nghị Sở Giáo dục & đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục đồng thời có hình thức kỷ luật đối với những học sinh vi phạm.

Bên cạnh đó, qua quá trình kiểm tra thực tế các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh có một vấn đề đặt ra là: Độ tuổi sử dụng dịch vụ nhiều nhất là các đối tượng học sinh PTTH, THCS và sinh viên các trường nên đã nảy sinh tình trạng học sinh trốn học, bỏ tiết.... Vì vậy Sở Bưu chính Viễn thông cũng đã gửi Công văn đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo có nhiều biện pháp thiết thực hơn nữa như đưa Internet vào giảng dạy đồng thời tạo lập các sân chơi các diễn đàn, câu lạc bộ cùng học tập trong nhà trường để làm lành mạnh hoá việc khai thác, sử dụng và phát huy thế mạnh của Internet

Sự phối hợp của Sở Bưu chính Viễn thông và Sở Giáo dục & đào tạo Thái Bình như thời gian vừa qua là rất cần thiết và có hiệu quả góp phần tích cực đưa Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông trên địa bàn phát triển bền vững.

Sở BCVT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)