Sở BCVT Bình Thuận kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các Đại lý Internet trên địa bàn Tỉnh.

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận phối hợp với UBND TP Phan thiết, Công an Tỉnh, Sở Văn hoá Thông tin, Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các Đại lý Internet trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet lậu trên địa bàn Thành phố Phan Thiết.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận phối hợp với UBND TP Phan thiết, Công an Tỉnh, Sở Văn hoá Thông tin, Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các Đại lý Internet trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet lậu trên địa bàn Thành phố Phan Thiết.

Từ ngày 26/01/2007 đến ngày 06/02/2007, Đoàn đã kiểm tra được 75 đại lý (trong đó có: 47 đại lý phúc tra, 28 Đại lý kiểm tra mới).

Mục đích của việc thanh tra là kiểm tra việc chấp hành pháp luật về triển khai, cung cấp dịch vụ Internet công cộng. Phát huy những mặt mạnh, ưu điểm; chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm của các đại lý Internet nhằm đưa hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Hầu hết các đại lý chấp hành và phối hợp cộng tác tốt với Đoàn theo đúng nội dung của quyết định thanh, kiểm tra. Qua kiểm tra có 44 trường hợp lập biên bản nhắc nhở, 21 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 13.000.000 đồng.

Đa số các đại lý Internet công cộng đều kinh doanh thẻ điện thoại Internet.

Thực tế Bưu điện tỉnh đã trang bị cho các đại lý bản nội quy theo quy định. Tuy nhiên, có một số đại lý phản ánh phần mềm quản lý đại lý do Bưu điện tỉnh cung cấp chưa mang lại hiệu quả cao. Việc ký kết hợp đồng đại lý chưa được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn đầy đủ thủ tục.

Qua kiểm tra cho thấy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ nhiều đơn vị về một đầu mối. Sở Bưu chính, Viễn thông là đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực này, vì vậy các Đoàn kiểm tra cần có sự hướng dẫn thống nhất về công tác nghiệp vụ như công tác quản lý của Sở Bưu chính, Viễn thông để tránh sự chồng chéo, gây phiền hà cho các Đại lý.

Xuân Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)