Sở Bưu chính, viễn thông Hoà Bình: Kiểm tra dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet trong dịp Tết Nguyên đán

(Mic.gov.vn) - 

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn trong dịp Tết Đinh Hợi, Sở bưu chính viễn thông tỉnh Hoà Bình đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin, Phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Internet và điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hoà Bình.


Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn trong dịp Tết Đinh Hợi, Sở bưu chính viễn thông tỉnh Hoà Bình đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin, Phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Internet và điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hoà Bình.
Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ điện thoại còn kinh doanh điện thoại không rõ nguồn gốc, phần mềm cài đặt có hình ảnh không lành mạnh. Về Internet vẫn còn vi phạm về địa điểm, đăng ký kinh doanh và hệ thống thiết bị chưa đúng với quy định. Đoàn kiểm tra đã lập 03 biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. Thu giữ 01 giấy đăng ký kinh doanh và chuyển UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền.
Qua đợt kiểm tra này có thể nhận thấy: Về nhận thức của các chủ đại lý: Hầu hết các chủ đại lý chưa nhận thức đúng mặt hạn chế, tiêu cực mà Internet đem lại đối với người sử dụng, chủ yếu quan tâm đến lợi nhuận, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với việc quản lý đại lý của mình dẫn đến tình trạng vi phạm; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý đại lý của mình nhất là nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ đối với khách hàng (cụ thể là các quy định của Thông tư liên tịch 02 về quản lý đại lý Internet); Trình độ về tin học và quản lý mạng của các chủ kinh doanh dịch vụ còn thấp so với yêu cầu; Các cửa hàng kinh doanh thiết bị viễn thông tin học, chủ cửa hàng cũng đã ý thức được việc cài đặt phần mềm cho điện thoại di động những hình ảnh đồi trụy là trái pháp luật, nhưng vẫn cố tình làm vì lợi nhuận.
Để các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển một cách lành mạnh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, năm 2007 Sở bưu chính viễn thông Hoà Bình tiếp tục tăng cường hoạt động truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tổ chức các lớp tập huấn cho các đại lý, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bưu chính, viễn thông đẩy mạnh phát triển.

Hà Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)