Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về Internet tại Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - 

Để tăng cường năng lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về Internet ngang tầm với yêu cầu phát triển, được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ngãi, những ngày cuối tháng 1 vừa qua Sở Bưu chính Viễn thông đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ QLNN về Internet cho các cá nhân đơn vị quản lý nhà nước về Internet của Tỉnh. Kết thúc khóa học ngày 27/1/2007 các học viên đã được trao giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn.


Để tăng cường năng lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về Internet ngang tầm với yêu cầu phát triển, được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ngãi, những ngày cuối tháng 1 vừa qua Sở Bưu chính Viễn thông đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ QLNN về Internet cho các cá nhân đơn vị quản lý nhà nước về Internet của Tỉnh. Kết thúc khóa học ngày 27/1/2007 các học viên đã được trao giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn.

Hai đợt tập huấn đã thu hút hơn 50 cán bộ công chức các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. Về tham dự đợt tập huấn có Lãnh đạo và cán bộ, công chứccác phòng Hạ tầng - Kinh tế, Công thương,Văn hóa - Thông tin, Công an các huyện, thành phố. Tham gia hướng dẫn, báo cáo gồm lãnh đạo và cán bộ, công chức của Sở Bưu chính, Viễn thông và Công an Tỉnh.

Nội dung tập huấn bao gồm 2 phần chính: phần kỹ thuật bao gồm các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin như máy tính, mạng máy tính, mạng Internet, thư tín điện tử và trình duyệt web…, hướng dẫn cài đặt các phần mềm quản lý Internet thông dụng, thủ thuật phần mềm kiểm soát trên Internet; phần pháp luật bao gồm vấn đề vận dụng các văn bản luật về quản lý Internet, sự tác động, ảnh hưởng của Internet đối với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cách xử lý các tình huống thực tế hay gặp khi thực hiện thanh, kiểm tra. Sau khi nghe trình bày các chuyên đề, lý thuyết, lớp học tổ chức thực hành trực tiếp các nội dung, đồng thời nêu ra những câu hỏi và những vấn đề vướng mắc để báo cáo viên tổng hợp trả lời, giải đáp. Qua đợt tập huấn này các đầu mối làm nhiệm vụ QLNN về Internet tại địa phương nắm rõ hơn nghiệp vụ QLNN về Internet để triển khai nhiệm vụ tại đơn vị mình đạt kết quả tốt.

Đây là đợt tập huấn đầu tiên với mục đích tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý Internet giữa Sở Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan quản lý nhà nước ở huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về Internet ngang tầm với yêu cầu phát triển. Tất cả các học viên tham gia tập huấn đã nắm được những kỹ năng cơ bản để phục vụ cho công tác quản lý lĩnh vực Internettrên địa bàn.

Kết thúc khoá học ngày 27/1/2007, Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông đã đến tổng kết và đánh giá tình hình quản lý nhà nước về lĩnh vực internet trên địa bàn hiện nay và lắng nghe các ý kiến của các cán bộ tham gia lớp học, trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia tập huấn.

Sắp đến, theo kế hoạch, Sở tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về quản trị mạng cho các cán bộ quản lý mạng ở các Sở, Ngành và lớp tập huấn về quản lý Nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và CNTT.

Phòng ĐT-CNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)