Sở BCVT Tiền Giang: Triển khai kế hoạch năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/01/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông ( BCVT ) Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Trần Thanh Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chủ trì Hội nghị.


Ngày 25/01/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông ( BCVT ) Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Trần Thanh Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở BCVT báo cáo tình hình hoạt động của Sở năm 2006, triển khai kế hoạch năm 2007 và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Hội nghị: khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ngành BCVT trong tình hình hiện nay, khi Việt Nam là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Sự kiện đó là thời cơ cũng là thách thức đối với ngành BCVT và CNTT trên cả nước nói chung, Tiền Giang nói riêng. Yêu cầu đặt ra đối với Sở là phải đánh giá đúng thực trạng tình hình BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh, từ đó có cách nhìn tổng quát nhằm định hướng có tầm chiến lược gắn với quy hoạch tổng thể, qui hoạch BCVT và CNTT tại tỉnh, huyện; Sở nên khẩn trương rà soát vấn đề cơ chế, chính sách của Bộ BCVT để vận dụng, hình thành hệ thống pháp lý làm căn cứ thực thi pháp luật; Tăng cường công tác quản lý chuyên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan đảm bảo an toàn thông tin về BCVT và CNTT, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cần đầu tư, tập trung nguồn nhân lực giỏi về công nghệ thông tin, đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của Sở.

Ông Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Hữu Chí. Sở đã vinh dự được Bộ BCVT tặng Bằng khen cho đơn vị đạt thành tích trong công tác thực thi quản lý nhà nước về lĩnh vực BCVT và CNTT năm 2006. Với tinh thần quyết tâm vượt khó của Sở cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ BCVT, lãnh đạo tỉnh, sự hợp tác hiệu quả của các Sở, ban ngành, Sở BCVT Tiền Giang sẽ hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2007, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà./.

Kim Thanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)