Sở BCVT Sơn La triển khai kế hoạch năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ BCVT Nguyễn Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm với CBCC Sở BCVT Sơn LaNgày 18/01/2007, Sở BCVT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Đến dự Hội nghị, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Cẩm Văn Đoản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh; về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và đại diện các Vụ, Văn phòng của Bộ về dự Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ BCVT Nguyễn Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm với CBCC Sở BCVT Sơn LaNgày 18/01/2007, Sở BCVT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Đến dự Hội nghị, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Cẩm Văn Đoản – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh; về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và đại diện các Vụ, Văn phòng của Bộ về dự Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Hà Ngọc Giang -Giám đốc Sở BCVT Sơn La báo cáo tổng kết năm 2006 và kế hoạch năm 2007, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chúc mừng chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm 2006 của tỉnh Sơn La đối với việc phát triển mạng lưới, dịch vụ BCVT&CNTT. Thứ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng hết sức mình của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức của Sở BCVT đã vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định và kiện toàn tổ chức của Sở BCVT. Trong 7 tháng kể từ khi thành lập, Sở BCVT đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình đối với công tác quản lý BCVT&CNTT tại địa phương, thực hiện tốt những chức năng , nhiệm vụ mà Lãnh đạo tỉnh giao phó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Thứ trưởng cũng lưu ý Sở BCVT cần cố gắng hơn nữa trong việc triển khai công tác năm 2007. Bên cạnh những hoạt động tác nghiệp cụ thể của Sở BCVT, thì việc phát triển bền vững, ổn định của các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn chính là thức đo đánh giá hiệu quả quản lý của Sở BCVT trên địa bàn. Sơn La là một tỉnh miền núi, có đường biên giới dài và phức tạp nên việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh là vấn đề hết sức quan trọng cần được các cấp Lãnh đạo của tỉnh quan tâm, chỉ đạo; Thứ trưởng đề nghị Sở BCVT nhanh chóng tham mưu cho các cấp Lãnh đạo ban hành các quy định của tỉnh nhằm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn phát triển trên cơ sở bình đẳng, công bằng và minh bạch. Đối với hoạt động viễn thông công ích, Sở BCVT cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để xây dựng chương trình và kế hoạch triển khai; Về lĩnh vực CNTT Sở BCVT phải là đơn vị tham mưu cho các cấp Lãnh đạo của tỉnh quan tâm, chú trọng hơn nữa việc thúc đẩy ứng dụng CNTT tại các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, từng bước xây dựng và thực hiện đề án “Chính phủ điện tử”, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thiểu phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Để ứng dụng CNTT được hiệu quả, thiết thực, Sở BCVT phải là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban Ngành (đặc biệt với Sở Giáo dục Đào tạo) xây dựng lộ trình và đối tượng cụ thể để phát triển nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT.

Hồ Hồng Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)