Sở Bưu chính Viễn thông Bình Định: Tổ chức Hội thảo Khoa học “Kiến trúc Chính phủ điện tử”

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 18/01/2007, tại TP Quy Nhơn, Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Định đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Kiến trúc Chính phủ điện tử”. Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh.


Sáng ngày 18/01/2007, tại TP Quy Nhơn, Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Định đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Kiến trúc Chính phủ điện tử”. Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại hội thảo, sau khi nghe các báo cáo chuyên đề “Xã hội thông tin”, chuyên đề “Kiến trúc Chính phủ điện tử”, một số giải pháp cho mô hình "Chính phủ điện tử”, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi tập trung vào nội dung về mô hình ứng dụng CNTT và thực tế triển khai tại các tổ chức và địa phương, những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc và giải pháp khắc phục khi triển khai CPĐT.

Trong thời gian qua, tại Bình Định, việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính đã được chú trọng, hệ thống mạng nội bộ (LAN) đã được trang bị; các ứng dụng tin học phục vụ hoạt động hành chính; một số phần mềm dùng chung do Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ cung cấp đang được triển khai sử dụng.

Xây dựng Chính phủ điện tử đòi hỏi sự quyết tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, việc xác định mô hình và lộ trình phát triển Chính phủ điện tử phải phù hợp, vừa đảm bảo mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa chính quyền với chính quyền, vừa đảm bảo yêu cầu về bảo mật, an toàn, an ninh thông tin...

Quang Triết

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)