Sở BCVT Đăk Nông và Sở BCVT TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác về BCVT và CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12 tháng 01 năm 2007, tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa 2 Sở BCVT tỉnh Đăk Nông và Sở BCVT TP.HCM. Trước đó đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Sở BCVT Tp. Hồ Chí Minh và Sở BCVT Đăk Lắk. Tới dự và chứng kiến lễ ký có Ông Trần Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông; Giám đốc Sở BCVT tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Bình Phước cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.


Ngày 12 tháng 01 năm 2007, tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa 2 Sở BCVT tỉnh Đăk Nông và Sở BCVT TP.HCM. Trước đó đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Sở BCVT Tp. Hồ Chí Minh và Sở BCVT Đăk Lắk. Tới dự và chứng kiến lễ ký có Ông Trần Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông; Giám đốc Sở BCVT tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Bình Phước cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Nguyên tắc chung trong nội dung ký kết là hai bên cùng có lợi, tinh thần tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp hai địa phương. Qua đó, hai đơn vị sẽ cùng tổ chức và hỗ trợ, giúp cho các tổ chức bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, các doanh nghiệp trên địa bàn của mỗi địa phương, cùng tham gia thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất. Một trong các nội dung hợp tác quan trọng là Sở BCVT Tp. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý dự án, công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông cho cán bộ Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Đăk Nông. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhằm phục vụ kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử và thương mại điện tử trong những năm tới tại tỉnh Đăk Nông (thực hiện từ năm 2007).

Phát biểu tại buổi lễ Ông Trần Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đánh giá cao tinh thần chủ động hợp tác phát triển của các đơn vị và mong muốn thông qua chương trình hợp tác hai Sở BCVT Đăk Nông và Sở BCVT Tp. Hồ Chí Minh sẽ nâng cao hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước về BCVT và CNTT tại địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân Tuấn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)