Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định thông qua quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/12/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nghe báo cáo Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.


Ngày 25/12/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nghe báo cáo Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Theo quy hoạch đến năm 2010, BCVT Bình Định đạt trình độ tiên tiến trong vùng và đến năm 2020 đạt trình độ tiên tiến của cả nước; Phát triển BCVT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển KTXH cho toàn tỉnh, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng BCVT tỉnh Bình Định có công nghệ hiện đại, có độ bao phủ rộng khắp, dung lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ.

Ban thường vụ tỉnh ủy đã có các ý kiến đóng góp vào bản quy hoạch.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Bí thư tỉnh ủy đã kết luận: việc xây dựng Quy hoạch phát triển BCVT tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 là cần thiết nhằm đảm bảo BCVT phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển BCVT của cả nước và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí thông qua các nội dung trong Dự thảo quy hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở BCVT và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển BCVT giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 để UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện.

Quang Triết

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)