Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông thăm dự Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý CNTT cho lãnh đạo các Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh phía Nam.

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 21/12/2006, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Vũ Đức Đam đã đến thăm và nói chuyện với các học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý CNTT cho lãnh đạo các Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh phía Nam.


Sáng ngày 21/12/2006, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Vũ Đức Đam đã đến thăm và nói chuyện với các học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý CNTT cho lãnh đạo các Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh phía Nam.

Lớp học được Bộ Nội Vụ tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh (Học viện Hành chính Quốc gia) từ ngày 19 - 21/12/2006, có hơn 20 học viên tham dự. Các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề là: Thông tin và CNTT trong tổ chức, các nguồn lực thông tin, pháp chế về quản lý CNTT; Chiến lược phát triển CNTT ở Việt Nam, tầm quan trọng của CNTT và vai trò quản lý Nhà nước đối với CNTT; Chính phủ điện tử, nền tảng cho sự xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam; Cán bộ lãnh đạo về thông tin và CNTT (CIO); Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, ứng dụng thông tin và CNTT trong quản lý nhà nước, các phương pháp xây dựng và đánh giá chiến lược, kế hoạch về CNTT; Kỹ năng xây dựng, quản trị và triển khai các dự án CNTT trong chiến lược tổng thể phát tiển CNTT; Cơ sở dữ liệu, công nghệ Web và các ứng dụng trong điều hành, thông tin, giao dịch điện tử và An ninh, an toàn trong quản lý thông tin và CNTT, bảo mật về CNTT.

Nói chuyện với các học viên tham dự lớp học, Thứ trưởng đã thông báo một số hoạt động của Bộ về công tác quản lý CNTT trong thời gian qua, Thứ trưởng cũng chia sẻ với các học viên những băn khoăn, vướng mắc và những khó khăn trong công tác quản lý CNTT tại địa phương như: CIO, Chính phủ điện tử, thẩm định các dự án đàu tư CNTT cũng như vai trò của Sở Bưu chính, Viễn thông, sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa Ban quản lý đề án112, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Bưu chính, Viễn thông trong công tác quản lý CNTT. Thứ trưởng động viên các học viên tích cực học tập, vượt qua mọi khó khăn cùng nhau vững bước trong lĩnh vực quản lý CNTT.

CN.TPHCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)