Bộ Bưu chính, Viễn thông thăm làm việc Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi làm việc với Sở BCVT Bình ThuậnNgày 21/12/2006, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đến thăm và làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận. Cùng đi với Thứ trưởng có đồng chí Phan Chí Dũng – Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Nam - trợ lý Bộ trưởng


Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi làm việc với Sở BCVT Bình ThuậnNgày 21/12/2006, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đến thăm và làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận. Cùng đi với Thứ trưởng có đồng chí Phan Chí Dũng – Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Nam - trợ lý Bộ trưởng

Thứ trưởng nghe đồng chí Giám đốc sở BCVT tỉnh Bình Thuận Lê Minh Tuấn báo cáo tóm tắc một số kết quả đạt được về BCVT & CNTT của Sở từ khi thành lập đến nay và nêu những kiến nghị, đề xuất.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCC Sở trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về BC, VT & CNTT trên địa bàn, khẳng định được vị trí, vai trò của Sở tại địa phương. Hoạt động quản lý của Sở đã gắn liền với mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH của địa phương; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BCVT & CNTT đến mọi tầng lớp nhân dân, không đặt nặng vấn đề xử phạt hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng đã trao đổi và giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị của Sở và cũng ghi nhận những kiến nghị của Sở BCVT Bình Thuận liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương chưa giải quyết ngay trong buổi làm việc này và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sớm nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, giải quyết các khó khăn, kiến nghị của các Sở BCVT nói chung và Sở BCVT Bình Thuận nói riêng.

Tại buổi làm việc Thứ trưởng đã thông báo một số hoạt động của Bộ về xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và thực thi pháp luật của Bộ trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng yêu cầu Sở BCVT Bình Thuận từ thực tiễn tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, của các đồng chí lãnh đạo địa phương về vai trò của BCVT&CNTT đối với xã hội; xem xét và rà soát lại chính sách. luật pháp trên địa bàn, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh ban hành văn bản về BCVT&CNTT phù hợp với địa phương; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về BCVT&CNTT tại địa phương.

Thúy Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)