Công đoàn Sở BCVT Lâm Đồng tổ chức hội thi tìm hiểu nghiệp vụ công đoàn, kiến thức pháp luật và gia đình

(Mic.gov.vn) - 

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành trong năm 2006, thực hiện kế hoạch thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; ngày 03/11/2006 tại Đà lạt, Chuyên môn - Công đoàn Sở Bưu chính Viễn thông Lâm Đồng tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghiệp vụ Công đoàn, kiến thức Pháp luật & Gia đình” trong CBCC, Đoàn viên thuộc Sở.


Lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành trong năm 2006, thực hiện kế hoạch thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; ngày 03/11/2006 tại Đà lạt, Chuyên môn - Công đoàn Sở Bưu chính Viễn thông Lâm Đồng tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghiệp vụ Công đoàn, kiến thức Pháp luật & Gia đình” trong CBCC, Đoàn viên thuộc Sở.

Hội thi nhằm nâng cao nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ Công đoàn cơ sở; Tuyên truyền sâu rộng và nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật nói chung, Pháp lệnh bưu chính viễn thông, Luật lao động, Luật công đoàn nói riêng và kiến thức về gia đình, về nữ công gia chánh…để xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động nói chung, nữ CBCC và trẻ em nói riêng đồng thời giúp cho mỗi CBCC thuộc Sở thực hiện tốt nghĩa vụ người CBCC, chức năng người chồng, người vợ và trách nhiệm người cha, người mẹ nuôi dạy giáo dục con cái trong gia đình hiện tại và tương lai.

Hội thi đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên Công đoàn và người lao động. Kết quả của Hội thi chính là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho CBCC toàn Sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2006.

Hữu Quang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)