Sở Bưu chính Viễn thông Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập phòng chống bão

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/10/2006 Sở Bưu chính Viễn thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức diễn tập thông tin liên lạc bằng hệ thống Vô tuyến điện (VTĐ) của các cơ quan, doanh nghiệp trên toàn địa bàn của tỉnh như Thông tin của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bưu điện, Đài thông tin Duyên hải, Kiểm lâm, Điện lực… trên 2 hệ thống HF và VHF để phục vụ phòng và chống khi địa bàn xảy ra bão lũ. Ngoài ra còn sử dụng thiết bị HF có chung hợp Q-Mac lắp trên xe di động để nối thông các cuộc gọi từ các máy cố định thông qua CP16 của Cục Bưu điện Trung ương.


Ngày 31/10/2006 Sở Bưu chính Viễn thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức diễn tập thông tin liên lạc bằng hệ thống Vô tuyến điện (VTĐ) của các cơ quan, doanh nghiệp trên toàn địa bàn của tỉnh như Thông tin của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bưu điện, Đài thông tin Duyên hải, Kiểm lâm, Điện lực… trên 2 hệ thống HF và VHF để phục vụ phòng và chống khi địa bàn xảy ra bão lũ. Ngoài ra còn sử dụng thiết bị HF có chung hợp Q-Mac lắp trên xe di động để nối thông các cuộc gọi từ các máy cố định thông qua CP16 của Cục Bưu điện Trung ương.

Buổi diễn tập đã diễn ra thành công theo như kịch bản của Sở Bưu chính Viễn thông biên soạn với những tình huống rất sát với thực tế đã gặp trong cơn bão số 6 và những tình huống giả định cơn bão số 7 có thể gây ra cho hệ thống viễn thông, khi bão đổ bộ vào đất liền. Buổi diễn tập kéo dài trong 2 giờ với sự tham gia nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị nên đạt kết quả tốt, tạo niềm tin về khả năng thông tin liên lạc liên mạng VTĐ khi có bão lũ xảy ra.

Đinh Thu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)