Sở BCVT Bắc Giang thanh tra các đại lý Internet công cộng

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Bưu chính, Viễn thông v/v thanh tra diện rộng các đại lý Internet công cộng. Từ ngày 01/8/2006 đến 30/9/2006, Sở Bưu chính, Viễn thông Bắc Giang đã phối hợp với đội 814 của các huyện, thành phố tổ chức đợt thanh tra các đại lý Internet trên địa bàn toàn tỉnh.


Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Bưu chính, Viễn thông v/v thanh tra diện rộng các đại lý Internet công cộng. Từ ngày 01/8/2006 đến 30/9/2006, Sở Bưu chính, Viễn thông Bắc Giang đã phối hợp với đội 814 của các huyện, thành phố tổ chức đợt thanh tra các đại lý Internet trên địa bàn toàn tỉnh.

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Bộ Bưu chính, Viễn thông đợt thanh tra này tập trung vào thanh tra việc tuân thủ các quy định về điều kiện hoạt động, quyền và nghĩa vụ của đại lý Internet, quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet. Theo đó sẽ tập trung vào 16 nội dung. Kết quả kiểm tra 343 đại lý, có 06 đại lý không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,188 đại lý không có hợp đồng đại lý, 2 đại lý địa điểm mặt bằng không đáp ứng các tiêu chuẩn đã quy định,13 đại lý chủ đại lý hoặc nhân viên không có chứng chỉ tin học, 29 đại lý không đầu tư hệ thống trang thiết bị máy chủ quản lý tập trung để thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn thiết bị, an ninh thông tin, 68 đại lý không có sơ đồ hệ thống máy tính, 251 đại lý không có sổ tập hợp các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet; 18 đại lý không niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet, nội dung của nội quy không đầy đủ theo quy định, 18 đại lý vi phạm thời gian mở, đóng cửa phục vụ, 140 đại lý không lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc có nhưng không ghi chép đầy đủ, 343 đại lý không cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet, 18 đại lý vi phạm việc cung cấp cấu hình kỹ thuật, sơ đồ kết nối lưu lượng thông tin trong phạm vi quản lý của các đại lý, 343 đại lý chưa tham gia tập huấn. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm đến mức phải xử phạt hành chính 100 đại lý.

Những tháng đầu năm 2006, Sở Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức 1 đợt kiểm tra. Qua kết quả thanh tra này so với đợt kiểm tra trước, việc chấp hành các quy định của Nhà nước của các đại lý Internet đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, hiện nay các đại lý vẫn mắc các lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh Internet và rất ít đại lý thực hiện đầy đủ là do các nguyên nhân sau:

+ Trong các cuộc kiểm tra khi phát hiện ra sai phạm chủ yếu vẫn dùng biện pháp nhắc nhở để các đại lý sửa chữa nên còn nhiều đại lý cố tình không khắc phục những vi phạm của mình.

+ Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cho đại lý còn nhiều thiếu sót trong việc tuân thủ quy chế quản lý đại lý Internet của Doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của các bên liên quan...

+ Các cơ quan chức năng, các đại lý và người sử dụng Internet chưa nắm vững các quy định của Nhà nước về quản lý Internet. Ở cấp xã và 1 số huyện chưa có cán bộ chuyên môn và chưa có tổ chức quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

Ngụy Phan Sơn - Sở BCVT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)