Ký kết hợp tác giữa Sở BCVT Đồng Tháp và Sở BCVT TP. Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực BCVT, ngày 20/10/2006, Sở BCVT Đồng Tháp và Sở BCVT TP. HCM đã nhất trí cùng ký kết biên bản hợp tác giữa hai Sở với mục tiêu cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo ra nhiều sáng kiến quản lý tốt nhất về Bưu chính, Viễn thông và thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương mình. Đến dự lễ ký kết hợp tác có hơn 20 CB, CC của hai Sở và đại diện Lãnh đạo của các doanh nghiệp Bưu điện tỉnh, Viễn thông Quân đội, Viễn thông Điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực BCVT, ngày 20/10/2006, Sở BCVT Đồng Tháp và Sở BCVT TP. HCM đã nhất trí cùng ký kết biên bản hợp tác giữa hai Sở với mục tiêu cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo ra nhiều sáng kiến quản lý tốt nhất về Bưu chính, Viễn thông và thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương mình. Đến dự lễ ký kết hợp tác có hơn 20 CB, CC của hai Sở và đại diện Lãnh đạo của các doanh nghiệp Bưu điện tỉnh, Viễn thông Quân đội, Viễn thông Điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Việc ký kết hợp tác giữa 2 sở là cần thiết để hai bên nhanh chóng có được những kinh nghiệm của nhau nhằm quản lý có hiệu quả trên lĩnh vực này. Sự hợp tác đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giúp đỡ, hỗ trợ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong QLNN chuyên ngành BCVT và CNTT.

Cũng trong buổi lễ ký Giám đốc hai Sở đã thông báo tóm tắt tổ chức, bộ máy của Sở, tình hình thực hiện nhiệm vụ QLNN về BCVT, CNTT của Sở mình trong thời gian qua và những định hướng sắp tới. Lễ ký kết này đánh dấu bước hợp tác hết sức quan trọng và đầy ý nghĩa của hai bên.

Sở BCVT Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)