Thái Bình mở lớp tập huấn cho các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Trong 3 ngày: 13,14,15 tháng 10 vừa qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Thái Bình đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn cho các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn là các chủ thuê bao Internet đã ký hợp đồng đại lý với Bưu điện Thái Bình. Lớp tập huấn đã được các học viên hưởng ứng tích cực, tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc.


Trong 3 ngày: 13,14,15 tháng 10 vừa qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Thái Bình đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn cho các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn là các chủ thuê bao Internet đã ký hợp đồng đại lý với Bưu điện Thái Bình. Lớp tập huấn đã được các học viên hưởng ứng tích cực, tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc.

Các học viên đã được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Internet như: Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và Thông tư liên tịch Số: 02 /2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Liên bộ Bộ Bưu chính Viễn thông-Bộ Văn hoá thông tin, Công an và Bộ kế hoạch đầu tư thống nhất hướng dẫn về quản lý đại lý Internet.

Qua lớp tập huấn này Sở Bưu chính Viễn thông và Bưu điện tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giúp các đại lý Internet tự giác tuân thủ các qui định của pháp luật, đồng thời phát huy tính tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của Internet góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội .

Cũng trong thời gian này, Sở Bưu chính Viễn thông đã tiến hành xong công tác thanh, kiểm tra diện rộng các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh và đã tổng hợp báo cáo gửi lên Bộ Bưu chính Viễn thông và UBND tỉnh Thái Bình.

Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông bước đầu đã làm tốt công tác chăm sóc khách hàng đồng thời cũng nhận thức được tầm quan trọng đối với các tập huấn trong lĩnh vực kinh doanh của mình nhằm hạn chế mặt tiêu cực quản lý và sử dụng dịch vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)