Bộ Bưu chính Viễn thông làm việc với Sở BCVT Tp. Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 09/10/2006 tại Tp.Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã đến thăm và làm việc với Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh.


Chiều ngày 09/10/2006 tại Tp.Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã đến thăm và làm việc với Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh.

Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển ngành BCVT&CNTT và hoạt động của Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2006

Sau khi nghe báo cáo của Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Thứ trưởng đánh giá cao hoạt động của Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố, khẳng định được vị trí, vai trò của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BCVT&CNTT tại địa phương.

Thứ trưởng đã trao đổi và giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị của Sở và cũng ghi nhận những kiến nghị của Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương chưa giải quyết ngay trong buổi làm việc này và sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sớm nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, giải quyết các khó khăn, kiến nghị của các Sở BCVT nói chung và Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh nói riêng.

Tại buổi làm việc Thứ trưởng đã thông báo một số hoạt động của Bộ về xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luât và thực thi pháp luật của Bộ trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng yêu cầu Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh từ thực tiễn tiếp tục nâng cao nhận của cán bộ công chức, của các đồng chí lãnh đạo địa phương về vai trò của BCVT&CNTT đối với xã hội; xem xét và rà soát lại chính sách. luật pháp trên địa bàn, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành văn bản về BCVT&CNTT phù hợp với địa phương; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về BCVT&CNTT tại địa phương.

CNTPHCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)