Tin từ các sở BCVT


Ninh Thuận: Chat và chơi Online Game chiếm 90% tại Internet công cộng

Sở BCVT tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức thanh tra 38 đại lý Internet công cộng (với tổng số 661 máy trạm và 32 máy chủ) trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2006, kết quả cho thấy: 80-90% đối tượng sử dụng Internet là thanh, thiếu niên; hoạt động khai thác thông tin, liên lạc với người thân chỉ chiếm 10%, còn chủ yếu là chat và chơi game trực tuyến. Có khoảng 50% chủ đại lý Internet công cộng chưa nắm bắt được các quy định về hoạt động đại lý Internet, nhất là Thông tư liên tịch số 02 về quản lý đại lý Internet.

Tại Ninh Thuận, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP) chưa cung cấp phần mềm quản lý đại lý cho các đại lý Internet. Hầu hết các đại lý đều chưa biết quy chế quản lý đại lý của nhà cung cấp dịch vụ.

Minh

Cao Bằng: Tăng cường công tác quản lý cấp phép và thu phí sử dụng tần số

Ngày 28/7/2006, Sở BCVT Cao Bằng phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực 1 tổ chức “Hội nghị triển khai công tác quản lý cấp phép, và thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện”. Hội nghị đã phổ biến một số văn bản qui phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, trao đổi và thống nhất những nội dung quản lý về lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm kiểm soát tần số khu vực 1 sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở BCVT để thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có hoạt động liên quan đến sử dụng tần số trong việc cấp phép, sử dụng, gia hạn và thu nộp phí sử dụng tần số.

Ngọc Sơn

Đà Nẵng: Đào tạo kỹ năng tin học cho cán bộ lãnh đạo

Nhằm nâng cao nhận thức cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT để phục vụ công tác quản lý và điều hành trong hệ thống các cơ quan nhà nước, Sở BCVT Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng tin học cho 500 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện từ cấp phó trưởng phòng, ban trở lên. Nội dung đào tạo bao gồm: Nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong quản lý hành chính nhà nước; Các chương trình ứng dụng mẫu được sử dụng; Các kỹ năng cơ bản cần trong quá trình làm việc của lãnh đạo; Khai thác hệ thống phần mềm dùng chung.

Đ.H

Mau: Xử phạt 12 đại lý Internet

Từ ngày 14 đến 21/7/2006, Đoàn Thanh tra liên ngành về Internet tỉnh Cà Mau đã tiến hành thanh tra đợt 1 các đại lý Internet trên địa bàn TP. Cà Mau. Nhìn chung, theo đánh giá của đoàn thanh tra, hầu hết các đại lý Internet cơ bản nắm được các quy định của Thông tư Liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT. Tuy nhiên, các đại lý đều có những vi phạm nhất định như không có hợp đồng đại lý với nhà cung cấp dịch vụ, không thực hiện lưu giữ logfile ít nhất 30 ngày, không lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ để lưu giữ thông tin về khách hàng, không niêm yết nội quy phòng máy, không có phần mềm ngăn chặn web độc hại...

Đoàn Thanh tra đã xử phạt cảnh cáo 4 đại lý, phạt tiền 17 đại lý (đại lý bị phạt thấp nhất là 500 ngàn đồng, cao nhất là 5 triệu đồng).

Thanh Hải
(Sở BCVT Cà Mau)

Quảng Trị: Thanh tra, kiểm tra diện rộng Internet trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 01/8 đến 30/9/2006, tổ công tác liên ngành thanh tra, kiểm tra diện rộng Internet trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị gồm có các thành viên là Sở BCVT, Sở VHTT, Sở KHĐT, Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đối với Bưu điện tỉnh, chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Quân đội Viettel và khoảng 300 đại lý, dịch vụ Internet ở 9 huyện, thị. Việc thanh tra nhằm chỉ ra những ưu điểm cần phát huy; chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện và đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện phát triển kinh doanh Internet công cộng.

Nguyễn Bội Nhiên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)