Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về Internet tỉnh Lâm Đồng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 07/7/2006, Sở BCVT Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ra mắt đồng thời thông qua Quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai các hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về Internet tỉnh Lâm Đồng (ĐKTLN). Đến dự buổi Lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền Sở BCVT cùng các thành viên là Cán bộ các ngành liên quan trong Đoàn (CA-KHĐT-BCVT-VHTT).


Ngày 07/7/2006, Sở BCVT Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ra mắt đồng thời thông qua Quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai các hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về Internet tỉnh Lâm Đồng (ĐKTLN). Đến dự buổi Lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền Sở BCVT cùng các thành viên là Cán bộ các ngành liên quan trong Đoàn (CA-KHĐT-BCVT-VHTT).

ĐKTLN được thành lập theo Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 19/5/2006 do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành các hoạt động Thanh, kiểm tra các nội dung về quản lý hoạt động các Đại lý kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn toàn tỉnh - vấn đề đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Cơ cấu ĐKTLN gồm 10 thành viên là cán bộ của các ngành liên quan (Sở KHĐT, Công an, Sở BCVT, Sở VHTT) và một số cán bộ có trình độ chuyên môn về CNTT của Sở BCVT.

Sau phần trao Quyết định thành lập và thẻ công tác cho các thành viên trong ĐKTLN, đ/c Chánh Thanh tra Sở BCVT - Trưởng Đoàn đã thay mặt Đoàn cám ơn sự quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất từ phía lãnh đạo Sở BCVT, trong thời gian sắp tới sẽ triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đoàn để góp phần tạo sự biến chuyển tích cực trong công tác quản lý hoạt động các Đại lý Internet. Cụ thể từ ngày 01/7/2006 đến 30/9/2006 ĐKTLN sẽ tổ chức đợt thanh tra trên diện rộng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ BCVT tại công văn số 1035/BBCVT-Ttra ngày 31/5/2006. Mục tiêu của của đợt Thanh tra này là làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ Internet công cộng; xử phạt vi phạm hành chính đối với những Đại lý Internet có sai phạm, chấn chỉnh, nhắc nhở nhằm đưa hoạt động của các Đại lý, thực hiện đúng các qui định của pháp luật trong việc cung cấp dịch vụ Internet….

Đào Bá Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)