Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông Lâm Đồng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 08/3/2006 Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lâm Đồng. Đ/c Nguyễn Văn Đẳng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Ô. Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Ngày 08/3/2006 Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lâm Đồng. Đ/c Nguyễn Văn Đẳng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Ô. Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Về dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghe Giám đốc Sở BCVT - Nguyễn Đình Tạo báo cáo tình hình hoạt động của Sở, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đẳng đã đánh giá cao những cố gắng của tập thể Lãnh đạo và CBCC của Sở BCVT trong thời gian ngắn đã kiện toàn tổ chức bộ máy kể cả tổ chức Đảng và các Đoàn thể, trang thiết bị phục vụ công tác; đã hoạt động ổn định và đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách, qui định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và CNTT có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của Tỉnh. Vì vậy các chỉ tiêu phát triển BCVT và CNTT phải đi trước một bước so với các chỉ tiêu phát triển kinh tế chung của Tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2006 hoặc giữa năm 2007 phải đạt các chỉ tiêu trung bình về BCVT và CNTT của cả nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Sở BCVT tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị triển khai qui hoạch phát triển BCVT và CNTT của Tỉnh giai đoạn 2006 – 2010; Đồng thời thống nhất chủ trương bổ sung chức năng thường trực Ban chỉ đạo đề án 112 và 47 cho Sở BCVT.

Đỗ Văn Vương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)