Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/10/2015, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 2015 - QĐNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.


Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 55 đồng chí.

Theo đó, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư; đồng chí Lê Mạnh Hùng, đồng chí Trần Hồng Hà và đồng chí Phạm Quang Thao tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 15 đồng chí và Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 đồng chí.

Danh sách cụ thể như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Nơi công tác
1 Đào Ngọc Dung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
2 Lê Mạnh Hùng Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 Trần Hồng Hà Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
4 Phạm Quang Thao Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
5 Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ban Tổ chức Trung ương
6 Trần Cẩm Tú Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7 Hoàng Công Hoàn Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Trung ương Đảng
8 Bùi Thế Đức Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương
9 Nguyễn Lam Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Ban Dân vận Trung ương
10 Nguyễn Thị Minh Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11 Lê Văn Thái Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
12 Trần Tiến Hưng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
13 Vũ Đức Nam Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
14 Bùi Minh Quang Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
15 Đinh Xuân Tùng Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
16 Châu Văn Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
17 Trần Bình Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam
18 Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
19 Nông Quốc Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc
20 Trần Hồng Hà Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
21 Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
22 Nguyễn Kim Anh Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23 Trần Tuấn Anh Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương Bộ Công thương
24 Nguyễn Ngọc Bảo Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ban Kinh tế Trung ương
25 Nguyễn Ngọc Đông Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
26 Lê Khánh Hải Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27 Trần Thanh Hải Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
28 Phan Chí Hếu Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp
29 Lê Quang Hùng Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng
30 Lê Quốc Khánh Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Báo Nhân Dân
31 Nguyễn Thị Thủy Khiêm Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
32 Đào Hồng Lan Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33 Nguyễn Đức Lợi Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam
34 Hoàng Thị Ái Nhiên Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
35 Bùi Thanh Sơn Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
36 Nguyễn Huy Tăng Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ban Đối ngoại Trung ương
37 Nguyễn Quang Thành Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước
38 Nguyễn Xuân Thành Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
39 Hoàn Văn Thắng Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
40 Nguyễn Văn Thuân Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Tòa án Nhân dân tối cao
41 Lê Thị Thủy Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Thanh tra Chính phủ
42 Phạm Đình Toản Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Văn phòng Quốc hội
43 Lê Minh Trí Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Ban Nội chính Trung ương
44 Nguyễn Văn Trung Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư
45 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính  Bộ Tài chính
46 Trần Anh Tuấn Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ  Bộ Nội vụ
47 Trương Minh Tuấn Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông
48 Trần Văn Tùng Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ
49 Nguyễn Minh Chung Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
50 Đỗ Việt Hà Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
51 Nguyễn Đức Minh Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
52 Nguyễn Thành Nam Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
53 Nguyễn Thị Quý Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,Quyền Bí thư Đoàn Khối Cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
54 Nguyễn Khắc Tiến Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
55 Hà Thị Trang Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Thanh Thanh

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)