Tỉnh ủy Kon Tum quán triệt các Văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI)

(Mic.gov.vn) - Ngày 09/11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các Văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và tổng kết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -  2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghe báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020, những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị ở các điểm cầu phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực thảo luận, trao đổi để hiểu sâu, nắm chắc các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được cụ thể hóa vào điều kiện của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả..

Tin, ảnh: Phi Em

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)