Hưng Yên: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Mic.gov.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 11.


Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh: KS

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 3 ngày làm việc từ 31/10 đến 2/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII đã hoàn thành các nội dung theo chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVII được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới. Đồng chí Trần Quốc Toản tiếp tục tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Nghị quyết nêu rõ 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tỉnh Hưng Yên gồm: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp.

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới như: Tăng trưởng bình quân năm (GRDP) tăng từ 7,5 - 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng từ 2,5 - 3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 - 10%; thương mại - dịch vụ tăng 8,5 - 9,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 16%; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Đặc biệt, đến năm 2020, cơ cấu kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng chiếm 55%; dịch vụ chiếm 37% - nông nghiệp chiếm 8%; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80%; 90% số cơ quan, đơn vị, gia đình và 87% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa...

Góp phần vào thành công của Đại hội, có sự đóng góp đáng kể của lực lượng cán bộ Tuyên giáo, của đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan báo chí của địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Hội nghị cũng được nghe thông báo tóm tắt về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI)./.

PV

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)