Đảng bộ tỉnh Bình Dương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(Mic.gov.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X được Đại hội thông qua, đây là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương này. Thống nhất trong tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Dương đang nỗ lực thi đua đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.


 Bình Dương đang dẫn đầu cả nước về xây nhà ở xã hội cho người lao động (Ảnh:K.V)

Theo ông Huỳnh Văn Nhị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, sau đại hội, ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng với các tổ chức thành viên sẽ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến các đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng cho được các giải pháp, tập trung thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng sẽ phát động các phong trào, các cuộc vận động để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi sâu vào cuộc sống.

Ông Lâm Văn Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề cập cụ thể đến việc phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó có nông dân, Nghị quyết cũng đề cập đến vấn đề điều kiện phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo xu hướng đô thị hóa, phát triển bền vững, xây dựng mô hình nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là chú ý đến nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận được với các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Trung ương và địa phương, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp đô thị và ứng dụng kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các hoạt động mang tính hỗ trợ nông dân về giống, thương hiệu, thị trường tiêu thụ, khoa học công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường; định hướng cho nông dân tập trung sản xuất theo vùng, theo các sản phẩm chủ lực.

Để hội viên hiểu rõ và thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương cho rằng cần phải tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức tuyên truyền, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết. Hội sẽ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả để chị em hiểu, thông suốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An cho biết, tới đây, Đảng bộ thị xã Thuận An sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu sớm đưa thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2016. Đến cuối năm 2017, thị xã Thuận An sẽ trở thành đô thị loại II. Do vậy, thị xã sẽ tập trung khai thác lợi thế và tiềm năng mới, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên tập trung đầu tư trường học, hạ tầng giao thông theo hướng đô thị. Thị xã cũng tập trung phát triển đô thị gắn với phát triển du lịch sinh thái ven sông Sài Gòn, giữ vững diện tích vườn cây ăn trái; chú trọng việc đầu tư phát triển đồng bộ nông nghiệp đô thị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân và các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát cho rằng, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đã thông qua, thị xã Bến Cát sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ tiêu đã đề ra. Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bến Cát lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhanh chóng đi vào cuộc sống, thị xã Bến Cát đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội, xây dựng phát triển đô thị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại địa phương. Đối với lĩnh vực kinh tế, thị xã sẽ chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và tỷ lệ nội địa cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu. Phát triển công nghiệp gắn chặt với quá trình đô thị hóa, hình thành mạng lưới công nghiệp - dịch vụ đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Bến Cát cũng khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thu hút lao động có chất lượng cao, tạo và giữ môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư nhằm lấp đầy các khu công nghiệp như: Mai Trung, Mỹ Phước 3, Rạch Bắp, An Tây.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng, cho biết, huyện đã có kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Theo đó, huyện Bàu Bàng đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu. Về phát triển kinh tế, huyện sẽ hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025; quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Bàu Bàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; mở rộng phát triển công nghiệp về phía bắc; phấn đấu đến năm 2020 phát triển thêm 1.700 ha đất công nghiệp và dự kiến phát triển thêm 1.300 ha đất dịch vụ - đô thị; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; tập hợp mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Về văn hóa - xã hội, đến năm 2020 có 100% giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn; phấn đấu có 70% trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; 7/7 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và đến năm 2020 đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề huyện; đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng văn hóa, thể dục thể thao tại 7/7 xã và 100% ấp, bảo đảm các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng./..

K.V

(daihoi12.dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)