Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

(Mic.gov.vn) - Chiều 5/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã họp phiên thứ 4. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì Phiên họp.


Quang cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp này, các đại biểu đã nghe và thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Thường trực Tiểu ban về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của các cơ quan, đơn vị thời gian qua và các nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XII của Đảng; Tờ trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến Tiểu ban về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng do Bộ chủ trì chuẩn bị.
 
Sau khi nghe và thảo luận các nội dung trên, ông Lê Hồng Anh đã phát biểu kết luận Hội nghị, đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai công việc và các kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các cơ quan, đơn vị. 
 
Về các nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XII của Đảng, ông Lê Hồng Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương, quyết liệt hơn trong triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng theo Kế hoạch đã phân công, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban các vấn đề cần xin ý kiến, các đề xuất, kiến nghị để kịp thời được giải quyết. 
 
Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức phục vụ Đại hội của các cơ quan, đơn vị sẽ góp phần quyết định sự thành công của Đại hội XII của Đảng./.

HƯƠNG THỦY

(TTXVN/VIETNAM+)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)