Tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(Mic.gov.vn) - 

Tiếp sau Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh ngày 22/5/2015, ngày 12/6/2015, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp năm 2015 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) Đoàn Công Huynh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Vụ Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT, đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, cán bộ Sở TT&TT, cán bộ Đài Truyền thanh các huyện và cán bộ phụ trách công tác thông tin cấp huyện của 19 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhằm một số mục tiêu: Để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; để công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng của cấp ủy Đảng, có nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể; để phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng và Nhà nước...
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Được biết, Bộ TT&TT sẽ đặt hàng sản xuất hơn 14 chương trình phát thanh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Đây là những phóng sự thuộc thể loại chính luận, thời lượng khoảng 15 phút/chương trình. Các chương trình phát thanh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp sẽ được Bộ TT&TT in sao và gửi về tất cả các đài truyền thanh cấp huyện trên toàn quốc để thực hiện công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự quan tâm, đồng thuận và khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở cho biết: “Ngày 17/4/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 570/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp năm 2015 của Bộ TT&TT. Bên cạnh đó, ngày 21/5/2015, Bộ TT&TT cũng đã có công văn số 1548/BTTTT-TTCS đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đến nay, đã có nhiều Sở TT&TT trên cả nước nghiêm túc xây dựng Kế hoạch và báo cáo Bộ”.

Hội nghị tập huấn lần này thực hiện 02 nội dung chính: Kỹ năng và kinh nghiệm tuyên truyền về Đại hội Đảng bằng hình thức tuyên truyền miệng và trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Sau Hội nghị tập huấn ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Bộ TT&TT sẽ tổ chức tập huấn ở khu vực phía Nam trong thời gian tới./.

Hoàng Giang - Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)