Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/3/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son ký ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BTTT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành bao gồm:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các đài phát thanh, truyền hình. Ký hiệu QCVN 78:2014/ BTTTT.
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 tại điểm thu. Ký hiệu QCVN 79:2014/BTTTT.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2014.
Để xem chi tiết xin mời bấm vào đây.
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)