Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thừa nhận phòng đo kiểm Eleetro Magnetic Test, Inc. – US0036

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm Eleetro Magnetic Test, Inc. – US0036 tại địa chỉ 1547 Plymouth Street, Mountain View, CA 94043 USA.

Phòng đo kiểm đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ - NIST chỉ định và đề nghị thừa nhận, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực đến ngày 31/03/2014.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)