Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của 2 công ty

(Mic.gov.vn) - Ngày 4/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa ký các quyết định số 2354/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh và Quyết định số 2355/QĐ-BTTTT  thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của công ty cổ phần công nghệ viễn thông Nam Cửu Long.


Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Các giấy phép bị thu hồi số 1561/GP-BTTTT ngày 22/10/2008 của công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh và giấy phép số 639/GP-BTTTT ngày 27/5/2009 của công ty cổ phần công nghệ viễn thông Nam Cửu Long do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Theo đó các công ty nêu trên đã vi phạm quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 39 của Luật Viễn thông.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 4/12/2012.

 

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)